Planeringsverktyg för distributionsnät

PowerNet är ett webbaserat verktyg för planering av distributionsnät. PowerNet har Google-maps som kartunderlag, ritfunktioner samt bakomliggande beräkningsautomatik som bygger på svensk standard SS 424 14 05.

PowerNet är ett verktyg för dig som arbetar inom energibranschen, vare sig du är nätsplanerare, projektledare eller du har en bredare roll.

Med PowerNet kan du få fram optimala nätsförslag smidigt och med hög precision.

PowerNet – det smidigaste planeringsverktyget på marknaden

Exakta planer

PowerNet ger dig som användare exakta elektriska beräkningar baserat på dina ritningar, du får också direkt feedback som du kan använda för att optimera dina planer.

Effektivt och tidsbesparande

PowerNet sparar dig som användare tid som går åt vid planering oavsett om du planerar ett nybygge, optimerar befintliga nät eller om du planerar en stor exploatering.

PowerNet för alla i projektet

PowerNet passar alla som jobbar med planering av distributionsnät. Oavsett om du är projektledaren som driver bygget på plats, eller om du är inköparen som behöver en inköpslista, eller om du är planeraren som försöker hitta optimala placeringar på dina elskåp så hjäper PowerNet dig.

PowerNet – med Google Maps i grunden

PowerNet fungerar på samtliga webbläsare med låga förkunskapskrav hos användaren.

Intresserad av att veta mer?